Oferta

Nasze biuro ponosi pełną odpowiedzialność za  prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczń Społecznych.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy odpowiednio wysoko ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, związanej ze świadczonymi przez nas usługami rachunkowo – księgowymi:

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
  • prowadzenie innych ewidencji w zależności od potrzeb klienta
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • sporządzanie informacji statystycznych do GUS
  • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
Biuro rachunkowe "Podatnik-Jan" Artur Podbielski. Doradztwo podatkowe, rozliczenia roczne, podatki VAT, PIT, ZUS, ubezpieczenia społeczne.  Zapraszamy! 86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 20.